Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2017. (XII.21.) határozata

     /A „TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00004 kódszámú projekthez kapcsolódó árubeszerzés, az Ipari és Dózsai út fejlesztése, parkolók kialakítása, valamint szennyvíztisztító telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út csapadékvíz-elvezető árok tisztítása tárgyában” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról, a nyertes személyének meghatározásáról/

 

 

A Jászárokszállás Város Önkormányzata által kiírt, „TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00004 kódszámú projekthez kapcsolódó árubeszerzés, az Ipari és Dózsai út fejlesztése, parkolók kialakítása, valamint szennyvíztisztító telephez vezető út felújítása, a meglévő Dózsai út csapadékvíz-elvezető árok tisztítása tárgyában” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113.§ (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás keretében a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság döntését jóváhagyja és az eljárás nyertesének a Bíráló Bizottság javaslata alapján a KITE Zrt-t (székhelye: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1., adószáma: 10668586-2-09) hirdeti ki.

 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT

AJÁNLAT

1. Ajánlati ár (nettó HUF)

52.513.149,-Ft

2. Jótállás vállalt időtartama – naptári hónap (minimum 12 és maximum 36 hónap ajánlható meg)

36 hó

 

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 47.011.000,-Ft + 12.692.970,-Ft ÁFA, azaz bruttó 59.703.970,-Ft. Az ajánlat összege nettó 52.513.149,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 66.691.699,-Ft.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata a fedezet kiegészítését biztosítja a projekten belüli költségkategóriák átcsoportosításával.

 

A Képviselő-testület megbízza a közbeszerzés lebonyolítóját az eljárást lezáró összegzés összeállításával és a résztvevő ajánlattevő kiértesítésével, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével és közzétételével.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület a nyertes ajánlattevővel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés-tervezet tartalmát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, Műszaki Iroda


2018-01-03 10:59


Vissza