Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 221/2018. (XII.04.) határozata

     



/Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képező jászárokszállási 567/6 és 567/7 hrsz-ú ingatlanok eladásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) tulajdonában lévő jászárokszállási 567/6 hrsz-ú, 722 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú és az 567/7 hrsz-ú, 835 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanait eladja Faragó Krisztián (sz.: Jászberény, 1978.08.08., an: Szabó Mária) 5123 Jászárokszállás, Csörszárki dűlő 177. szám alatti lakos (továbbiakban Vevő) részére, 1.048.150,-Ft + 283.001,-Ft ÁFA, összesen bruttó 1.331.151,-Ft vételáron, ingatlanonként az alábbi vételár-bontásban:

 

a)    567/6 hrsz: 722 m2 x 700,-Ft = 505.400,-Ft + 136.458,-Ft ÁFA, összesen: 641.858,-Ft,

b)   567/7 hrsz: 835 m2 x 650,-Ft = 542.750,-Ft + 146.543,-Ft ÁFA, összesen: 689.293,-Ft.

 

A Vevő saját költségén az adásvételi szerződést legkésőbb 2019. január 31-ig köteles elkészíttetni és a szerződés aláírásával egyidejűleg mindkét ingatlan vételárát, együttesen 1.331.151,-Ft, azaz Egymillió-háromszázharmincegyezer-egyszázötvenegy forint összeget az Önkormányzat 11745121-15409656 számú bankszámlájára befizetni.

 

A Képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésére felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert.

 

A határozat jogalapja az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bekezdése.

 

 

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 


2018-12-11 09:00


Vissza