Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2018. (XII.04.) határozata

     /A Dr. Szabó Boglárka egyéni vállalkozó fogorvossal kötött egészségügyi ellátási szerződés módosításáról/

 

 

I./ Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szabó Boglárka egyéni vállalkozó fogorvos (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 5.) kérelmére, a vele 2011. július 28-án a II. számú fogorvosi körzet ellátására kötött egészségügyi ellátási szerződést (továbbiakban Szerződés) 2019. január 01. napjától kezdődően a következők szerint módosítja:

 

A Szerződés 3./ pontjának a 2012. december 18-ai módosításával beiktatott 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„A Megbízott rendelési idejének meghatározása:

 

hétfő

10:00 – 15:00

kedd

8:00 – 14:00

szerda

8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00

csütörtök

11:00 – 15:00

péntek (iskolafogászat)

8:00 – 12:00”

 

 

II.) A Képviselő-testület megbízza Dr. Gábris Emese jegyzőt a Szerződés fentieknek megfelelő módosításának elkészítésével és felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a módosított szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

 

 


2018-12-11 09:01


Vissza