Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2018. (XII.04.) határozata

     /Gergely Zoltán polgármester jutalmának megállapításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy Gergely Zoltán polgármestert a 2018. évben végzett eredményes munkája elismeréséül illetményének négyhavi összegével megegyező, bruttó 2.393.200,-Ft, azaz Kettőmillió-háromszázkilencvenháromezer-kettőszáz forint jutalomban részesíti, egyidejűleg köszönetét fejezi ki Jászárokszállás városért végzett munkájáért és további munkájához sok sikert kíván.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti jutalom számfejtéséről, kifizetéséről 2018. december 15-ig gondoskodjon.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. december 15.

 


2018-12-11 09:02


Vissza