Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2019. (XII.03.) határozata

     /A Jászárokszállási Városi Óvoda óvodavezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 10-ei testületi ülésén a 142/2019. (IX.10.) határozatával a Jászárokszállási Városi Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázatát – mivel a kiírásra pályázatot senki sem nyújtott be – eredménytelennek nyilvánítja.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében biztosított lehetőségével élve az újabb pályázat kiírását elhalasztja a 2020. első negyedévében tartandó képviselő-testületi ülés időpontjáig.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

 


2019-12-05 09:22


Vissza