Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2019. (XII.03.) határozata

     /A „Petőfi Művelődési Ház korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Ház Jászárokszállás (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) és a PETAGORAS Mérnöki, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. II/1.) között 2019. július 23-án a „Petőfi Művelődési Ház korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés módosításának indokait elfogadva, jóváhagyja az előterjesztés szerinti műszaki tartalom és számlázási rend módosítását, valamint a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés 1. számú módosítását; egyben  a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja a projekt megvalósításához még szükséges bruttó 2.572.656,-Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenkettőezer-hatszázötvenhat forint összeget.

 

A Képviselő-testület megbízza a közbeszerzés lebonyolítóját a szerződés módosításáról szóló hirdetmény megjelentetésével.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Petőfi Művelődési Ház igazgatója

 


2019-12-05 09:24


Vissza