Rendkívüli települési támogatás temetéshez

     

Frissítve: 2020.01.23.RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS TEMETÉSHEZ

A temetési költségek viseléséhez biztosított anyagi hozzájárulás. A Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) a temetés után a kérelmező személynek utalt pénzbeli támogatás.

Jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatás (temetéshez) annak állapítható meg,

– aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti;

– akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft).

 

A támogatás összege

A támogatás mértéke esetenként minimum 20.000,-Ft, maximum 50.000,-Ft,

 

Temetési költségek finanszírozása érdekében rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg:

-        annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül,

-        annak, aki szerződés erejénél fogva köteles az elhunyt eltemettetéséről gondoskodni

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata
– az eltemetett személy halotti anyakönyvi kivonata,
– a temetés költségeit igazoló számla

 


2020-01-23 16:08


Vissza