Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2020. (X.29.) határozata

     /Jászárokszállás város gyalogosátkelőhelyei biztonságának javítása érdekében láthatósági prizmák beépítéséről/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a város gyalogosátkelőhelyei biztonságának javítása érdekében valamennyi gyalogosátkelőhelyre láthatósági prizmák beépítését, egyben a megvalósításhoz a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére 1.800.000,-Ft-os pénzügyi keretet biztosít.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a telepítési munkálatok lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda

 


2020-11-02 11:09


Vissza