Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2020. (X.29.) határozata

     /Jászárokszállás város belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezése tárgyában ütemterv elfogadásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Jászárokszállás város útburkolat felújítási és építési, valamint belterületi bel- és csapadékvíz elvezetési munkáinak kivitelezését, melynek tárgyában az alábbi ütemtervet fogadja el:

 

1.

B.     ütem:

 
 • „Déryné-Vasút utca csapadékvízelvezetés”
 
 • „Vasút utca (Ágói és Déryné u. között, 3291 hrsz.) új burkolat létesítése és csapadékvízelvezetési munkálatai”
 
 •  „Vasút utca (Déryné és Kossuth L. utca között) meglévő burkolat felújítása, szélesítése (3291 hrsz.), valamint a Déryné u. Ágói és Vasút utcák közötti szakasza”
 

Javasolt a Déryné utcából nyíló zsákutca (4058 hrsz.) burkolatépítését ezen ütemben megvalósítani. A tervek rendelkezésre állnak!

2.

A.     ütem:

 
 • „Munkácsy M. u. útfelújítása, csapadékvíz- és ivóvíz rendszerének felújítása”
 

Javasolt a Munkácsy M. utcából nyíló két zsákutca (3901, 3977/2 hrsz.) burkolatépítését ezen ütemben megvalósítani. A tervek elkészítése szükséges!

3.

E.     ütem

 
 • „Kisfaludy utca (57 hrsz., Reviczky u. és a rendőrőrs közötti szakasz) burkolat felújítása”

A tervek elkészítése szükséges!

4.

F.     ütem

 
 • „Deák F. - Rákóczi F. – Hunyadi utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata, kiemelten a Deák F., Kurucz és Prohászka O. utcák”
 • „Rákóczi F. – Hunyadi – Vígh utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata”
   
 

Javasolt a Deák F. utcából nyíló Deák köz (2721 hrsz.) burkolatépítését ezen ütemben megvalósítani. A tervek elkészítése szükséges!

5.

G.    ütem

 
 • „Kis Bajcsy-Zsilinszky utca (Pethes és Bajcsy u. közötti szakasza, 35 hrsz.) burkolatfelújítási munkálatai”
 
 • Pethes Mihály utca vízelvezetése, parkolók kialakítása
 

A tervek részben rendelkezésre állnak!

 

 

 

6.

C.     ütem

 
 • „Szentandrási – Thiel B. – Örsi utcák burkolat szélesítése, felújítása - csapadékvízelvezetése”
 
 • „Táncsics utca, Nógrád utca (Eperfa utca és a Hortobágyi utcai csatorna közötti szakasz, 2290/1, 2290/2 hrsz.) útépítési és csapadékvízelvezetési munkálatai”
 
 • „Névtelen utca (Strand utca és Örsi utca közötti szakasz, 1655/71, 1577 hrsz.) új burkolat létesítése és csapadékvízelvezetési munkálatai”
 

Javasolt a Szentandrási utcából nyíló utcák (2423, 2418, 2384, 2372 hrsz.) burkolatépítését ezen ütemben megvalósítani. A tervek részben rendelkezésre állnak!

7.

D.    ütem

 
 • „Bajcsy-Zsilinszky utca Kenyérvári és Egri utak közötti szakaszán útburkolat, 33 parkoló építési munkálatai, csapadékvízelvezetés”
 
 • „Kenyérvári u. Adácsi – Bajcsy Zs. utcák közötti szakasza útburkolat építés és felújítás, csapadékvíz elvezetés”
 

Javasolt a Kenyérvári útról nyíló Egri u. (460 hrsz.) burkolatépítését ezen ütemben megvalósítani. A tervek rendelkezésre állnak!

 

 Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése

Felelős: polgármester

 

 


2020-11-02 11:10


Vissza