Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2020. (X.29.) határozata

     /A Jászárokszállás, Deák F. - Rákóczi F. - Hunyadi utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálatáról, engedélyes vízjogi tervdokumentáció összeállítása kapcsán a tervező személyének jóváhagyásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászárokszállás, Deák F. - Rákóczi F. - Hunyadi utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálatát, kiemelten a Deák F., Kurucz és Prohászka O. utcákra nézve a kapcsolódó engedélyes vízjogi tervdokumentáció összeállítását.

 

A Képviselő-testület a fenti tárgyban elfogadja a Perfekt K.V.V. Mérnöki Iroda Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.) tervezési ajánlatát és biztosítja a város 2020. évi költségvetésének tartalékkerete terhére a tervezési költség (2.362.000,-Ft, azaz Kettőmillió-háromszázhatvankettőezer forint) pénzügyi fedezetét.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő tervezési szerződés aláírására, valamint a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.

  

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

 


2020-11-02 11:11


Vissza