Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2004. (X.28.) határozata

     A jegyző hatósági ellenőrzésének tapasztalatairól/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a hatósági ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja, egyben a következőkben határozza meg a feladatokat:

 

            1.) Haladéktalanul tovább kell fejleszteni a belső adatszolgáltatás összhangját,

                                    - építéshatóság – adóhatóság,

- ipar és kereskedelmi hatóság – adóhatóság és okmányirodai tevékenység között

annak érdekében, hogy a belső adatszolgáltatás eredményeként a tulajdoni jogok kerüljenek szinkronba, az adóalanyi kötelezettségekkel (gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó),

2.) Haladéktalanul meg kell szervezni a cél- és témavizsgálatokat (helyszíni ellenőrzés, iratvizsgálatok, bevallás ellenőrzések)

- a telepengedélyekkel, a működési engedélyekkel, valamint az ezzel kapcsolatos adónemekkel kapcsolatban.

 

 

            Felelős:

                        Dr. Németh András jegyző

                        Mudris Andrásné dr. aljegyző

Szabóné Hegedűs Zsuzsa – pénzügyi irodavezető

                        Dr. Dobos Róbert – hatósági irodavezető

           


2021-01-27 10:34


Vissza