Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2004. (XI.25.) határozata

     /A Piactér és környéke közterület rendezéséhez, pályázat benyújtására/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívására a jászárokszállási Piactér és környékének közterület rendezésére.

 

Az Önkormányzat a 43 985 471Ft-val előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 18 985 471 Ft –ot azaz tizennyolcmillió-kilencszáznyolcvanötezer-négyszázhetvenegy Ft-ot saját forrásként a város költségvetésének terhére biztosít, mely összeg a beruházás 43 %-a.

 

Az önerő megosztása a következő:

2005-ben 10 310 736 Ft.

2006-ban  8 674 735 Ft

 

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 2004. december 31.

 

Felelős: Polgármester


2021-01-27 10:42


Vissza