Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2005. (XI.24.) határozata

     /A Társulási Megállapodás módosításáról/

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, az alábbiaknak megfelelően:

 

  1. A 4.4. „Alapvető szakfeladatok” felsorolást szükséges kiegészíteni az alábbiakkal: 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai
  1. „5. A feladatellátás rendszere” pont 5.5. alpontja kiegészül: „A Társulási tanács által létrehozott intézmény(ek) felsorolását és a létrehozásról szóló okirato(ka)t jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”
  1. Az 5.6. alpont kiegészül: „A külön megállapodásokat jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező 3. sz. melléklete tartalmazza.”
  2. Az 5.8. alpont kiegészül: „A pedagógiai szakszolgálati feladatokat Jászberény Város Önkormányzata tulajdonában álló intézménnyel (Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó) – a 3. sz. mellékletben található megállapodás alapján – látja el a Társulás.”
  3. Az 5.9. alpont („szociális és gyermekjóléti ellátás”) 4. mondata módosul: „A Társulás kistérségi szinten működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a támogató szolgáltatást és a közösségi ellátást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Jászberény Város Önkormányzata tulajdonában álló intézménnyel – a 3. sz. mellékletben található megállapodás – alapján látja el a Társulás, míg a támogató szolgáltatást és a közösségi ellátást integrált formában működteti az általa létrehozott intézményben.”
  4. Az 5.10. alpont („Egészségügyi ellátás”) 5. bekezdése módosul: „A Központi ügyeleti ellátás kistérségi központjai: … 2. Jászberényi Központi Ügyelet jászberényi telephellyel (Jászágó, Jászárokszállás, Jászfelsőszentgyörgy)”
  5. Az 5.15. alpont („Belső ellenőrzés”) 3. bekezdéssel bővül: „A feladat közös ellátását 2006. évben vállaló települések: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor.
  6. A 6.1. alpont felsorolása egy ponttal bővül: 6.1.8. Közbeszerzési Bizottság.

 

Határidő: 2005. november 25.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

 


2021-01-28 11:35


Vissza