Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2005. (XI.24.) határozata

     /A Jászsági Támogató Szolgálat térítési díjainak elfogadásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Jászsági Támogató Szolgálat térítési díjait az alábbiak szerint:

 

  1. Szállító szolgáltatás esetében 25 Ft/km térítési díjat állapít meg. Továbbá azon kiskorúak vonatkozásában, akik napi szinten veszik igénybe az ellátást annak érdekében, hogy a közoktatási intézményt el tudják érni, térítési díjat nem szab ki az Intézmény. Valamint azon aktív korú ellátottak vonatkozásában, akik munkába járáshoz veszik igénybe napi szinten az ellátást, havi fix díjazás nélkül kerül megállapításra, az intézményvezető egyedi elbírálása alapján.

 

  1. Személyi segítés esetében:

 

JÖVEDELEMSÁV

TÉRÍTÉSI DÍJ

24.700 Ft-ig

térítés mentes

24.700 – 30.875 Ft-ig

100 Ft/óra

30.876 – 37.050 Ft-ig

150 Ft/óra

37.051 – 43.225 Ft-ig

200 Ft/óra

43.226 – 49.400 Ft-ig

250 Ft/óra

49.401 Ft felett

300 Ft/óra

 

  1. A fentiekben megállapított térítési díjak a Szakmai program részét képezik.

 

Határidő: 2006. január 1.

Felelős: polgármester


2021-01-28 14:04


Vissza