Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2005. (XI.24.) határozata

     /Haszonkölcsön szerződés megkötéséről a kistérségi támogató szolgálat feladatellátás biztosításához/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Önkormányzat valamint a Jászsági Többcélú Társulás mint Felek közötti haszonkölcsön szerződés tervezetét megtárgyalta, annak tartalmát jóváhagyta.

/A haszonkölcsön szerződés szövege mellékelve./

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződéstervezet változatlan tartalmú aláírására.

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: polgármester


2021-01-28 14:11


Vissza