2021. július 29-ei soron kívüli képviselő-testületi ülés

     MEGHÍVÓ

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva és az

SZMSZ-ről szóló 19/2014. (X.22.) rendelet 18.§ (2) bekezdése alapján

 

2021. július 29-én (csütörtök) 14:00 órára

 

soron kívüli ülésre összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

 

NAPIREND:

 

1./ A 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása (költségvetés)

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

2./ Tájékoztató a veszélyhelyzet során hozott, 2021. évi polgármesteri döntésekről, az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, nyári rendezvények megtartásáról

      Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

3./ Rotavírus elleni védőoltás biztosítása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

4./ A Mentőállomás dolgozóinak jutalmazása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

5./ A Szent Erzsébet Kórházzal ajándékozási szerződés kötése, valamint a                          megkötött adományozási szerződés felbontása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

6./ Civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása

     Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

7./ A DFG-ba a 2021/2022. tanévben 9. évfolyamra beiratkozott tanulók részére              laptop biztosítása, a 299/2021. (VI.24.) határozat visszavonása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

8./ Az Óvoda engedélyezett létszámának meghatározása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

9./ Az ivóvíz vagyon vállalkozási szerződése módosításának jóváhagyása

     Előadó: Gergely Zoltán polgármester

  

10./ „A Piactér felújítása Jászárokszálláson” című projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtása

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

11./ A 325/5, 325/12, 1577 és 1655/71 hrsz-ú közterületek elnevezése

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

12./ Ingatlanok kijelölése eladásra

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

13./ A 2363/5 és 2363/6 hrsz-ú ingatlanok eladása

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

14./ A 325/1 és 325/2 hrsz-ú ingatlanok eladása  

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

15./ Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák ideiglenes felújítása

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

16./ A Rákóczi u. 8/2. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos polgármesteri intézkedések felülvizsgálata

      Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

17./ A 2021. évi munkaterv módosítása   

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

18./ Szúnyogirtás elrendelése  

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

19./ Döntés közterület-felügyelői rendszer létrehozásáról

       Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

 

Jászárokszállás, 2021. július 21.

 

                                                                                                             Gergely Zoltán

                                                                                                              polgármester


2021-07-22 10:02


Vissza