Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 393/2021. (XII.02.) határozata

     /Jászárokszállás Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja és a terv alapján az alábbi témakörökben rendel el belső ellenőrzést:

 

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja, az ellenőrzött időszak

Azonosított kockázati tényezők

Az ellenőrzés típusa, módszere

Az ellenőrzött szervezet, az ellenőrzés ütemezése

Erőforrás szükséglet

A Jászárokszállási Városi Óvoda gazdálkodásának szabályszerűsége

Célja: annak megállapítása, hogy az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történik-e.

 

Ellenőrzött időszak: 2020.01.01-2021.12.31.

Az intézményben a beszerzésre vonatkozó előírásokat nem tartják be, a bizonylati elv, okmányfegyelem elve több esetben sérül.

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

 

Módszere: dokumentumok, nyilvántartások, okmányok meglétének, megfelelősségének próbaszerű ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállási Városi Óvoda

 

Ellenőrzés ütemezése:

2022. április.

12 nap

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a feladatellátás során a vonatkozó jogszabályokat betartják-e.

 

Ellenőrzött időszak: 2020.01.01-2021.12.31.

A belső kontroll hiányosan működik, az elszámolások nem teljeskörűek.

Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés.

 

Módszere: tételes, dokumentumok, okmányok, bizonylatok, elszámolások teljes körűségének, tartalmi helyességének ellenőrzése.

Ellenőrzött szervezet: Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 

Ellenőrzés ütemezése:

2022. június.

8 nap

 

 

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: jegyző, belső ellenőr.

 


2021-12-03 11:34


Vissza