Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 395/2021. (XII.02.) határozata

     /A Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés tartalékalapja terhére 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint egyszeri támogatást nyújt a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.; adószáma: 18842920-1-16; továbbiakban ÖTP), a 2021. évi és a 2022. január havi működési kiadásaik és személyi juttatásaik fedezésére.

 

Az ÖTP a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2022. január 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák, kifizetési jegyzékek, bevallások eredeti példányára rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2021. (XII.02.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák, kifizetési jegyzékek, bevallások eredeti példányának bemutatásával számol el az ÖTP az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Ördög Zoltán elnök.

 


2021-12-03 11:36


Vissza