Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2021. (XII.02.) határozata

     /Pályázat benyújtásáról az Országos Bringapark Programra/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett Országos Bringapark Programra. Az Önkormányzat pályázatának célja: a jászárokszállási 1720 hrsz-ú, „Lengyel-tó” elnevezésű területen bringapark kialakítása. Az Önkormányzat jelen pályázat keretében kerékpáros pumpapályát kíván kialakítani, melynek vállalja az előírt fenntartását. A Jászárokszállásra tervezett pálya hossza 160 m.

 

Az Önkormányzat a 40.061.600,-Ft-tal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 20.061.600,-Ft-ot, azaz Húszmillió-hatvanegyezer-hatszáz forintot saját forrásként a város 2022. évi költségvetésében biztosítja a következők szerint:

 

Források:

- A pályázaton elnyerhető támogatás:                                                 20.000.000 Ft

- Saját forrás                                                                                        20.061.600 Ft

Források összesen:                                                                             40.061.600 Ft.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására.

 

 

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: polgármester

 

 


2021-12-03 11:37


Vissza