Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 399/2021. (XII.02.) határozata

     /A Városgondnokság részére egy új Caterpillar beszerzésének jóváhagyásáról, a pénzügyi forrás biztosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városgondnokság Jászárokszállás (5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.) részére egy új Caterpillar árokásó rakodó beszerzését, Cat PC404 aszfaltmaró és egy 1600 mm-es dönthető rézsűkanál adapterekkel együtt, melyhez az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékkerete, valamint a 2022. évi költségvetése terhére 55.000.000,-Ft-ot, azaz Ötvenötmillió forintot biztosít.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Telek Pál intézményvezetőt a beszerzéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

 

Felelős: Városgondnokság vezetője.

Határidő: értelemszerű.

 

 


2021-12-03 11:39


Vissza