Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 401/2021. (XII.02.) határozata

     /A jászárokszállási 1027 hrsz-ú ingatlan eladásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) tulajdonában lévő, jászárokszállási 1027 hrsz-ú, természetben 5123 Jászárokszállás, Nyár utca 6. szám alatt található, 563 m2 nagyságú, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát 1.400.000,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 1.778.000,-Ft, azaz Egymillió-hétszázhetvennyolcezer forint vételáron eladja Kocsis Barnabás (sz.:, an: ) 5123 Jászárokszállás, Jászai Mari utca 2. szám alatti lakos, mint vevő (továbbiakban Vevő) részére.

 

A Vevő saját költségén az adásvételi szerződést legkésőbb 2022. január 31-ig köteles elkészíttetni és a szerződés aláírásával egyidejűleg az ingatlan vételárát Jászárokszállás Város Önkormányzata 11745121-15409656 számú bankszámlájára átutalni.

 

Az adásvételi szerződéssel és a földhivatali eljárással felmerülő valamennyi költség a Vevőt terheli.

 

A Képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötésére felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert.

 

A határozat jogalapja az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (4) bekezdése.

 

 

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: polgármester.2021-12-03 11:45


Vissza