Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2021. (XII.02.) határozata

     /A Jászárokszállás, Széchenyi u. 13. szám alatti, 7. számú szolgálati lakás kiutalásáról Blaskovits Gerda Judit részére/ 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) bekezdése és az 5/B.§-a alapján az Önkormányzat tulajdonában álló, 5123 Jászárokszállás, Széchenyi u. 13. szám alatti, 7. számú, 54 m2 nagyságú szolgálati lakást 2022. január 01. napjától kezdődően 5 évre, azaz 2026. december 31. napjáig kiutalja Blaskovits Gerda Judit 3294 Tarnaörs, Vígh u. 7/1. szám alatti lakos, de tartózkodási helye: 5123 Jászárokszállás, Jász u. 10., a Jászárokszállási Városi Óvoda közalkalmazottja részére.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Városgondnokság vezetője.

 


2021-12-03 11:47


Vissza