2022. december 01. soros képviselő-testületi ülés

      

 

MEGHÍVÓ

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testületét

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva és az

SZMSZ-ről szóló 19/2014. (X.22.) rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján

 

2022. december 01-jén (csütörtökön) 14:00 órára

 

soros ülésre összehívom.

 

 

Az ülés helye: Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal díszterme

 

 

NAPIREND:

            1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról, a törvényesség                               helyzetéről

            Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

            2./ A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megtárgyalása

            Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó polgármester

 

            3./ Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

            Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző       

           

            4./ Egyebek

 

 

Jászárokszállás, 2022. november 23.

 

  

 

                                                                                                    Antal Péterné Szerző Ildikó

                                                                                                              polgármester

 


2022-11-25 09:30


Vissza