Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 321/2022. (XII.01.) határozata

     /A 65. életévüket betöltő jászárokszállási lakosoknak a veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott egyszeri támogatásról szóló 275/2022. (X.27.) határozat módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65. életévüket betöltő jászárokszállási lakosoknak a veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott egyszeri támogatásról szóló 275/2022. (X.27.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

 

1.)    A Határozat 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, a rezsiköltségek és az emelkedő élelmiszerárak miatt nehéz anyagi helyzetbe került, a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal lakcímnyilvántartásában szereplő, 65. életévüket 2022. december 31. napjáig betöltő, Jászárokszálláson állandó, bejelentett lakóhellyel rendelkező azon lakosok részére, akik más településen nem rendelkeznek tartózkodási hellyel (összesen 1.504 fő), egyszeri, személyenként 10.000,-Ft, azaz Tízezer forint összegű veszélyhelyzeti támogatást biztosít, mely postai úton kerül kifizetésre az érintetteknek.”

 

2.)    A Határozat 2. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Az 1.504 fő összesen 15.040.000,-Ft összegű egyszeri veszélyhelyzeti támogatásának fedezetét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartalékkerete terhére, a kifizetést terhelő költségekkel együtt biztosítja.”

 

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: Hatósági Iroda, Pénzügyi Iroda.

 

 

 


2022-12-05 13:12


Vissza