Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 322/2022. (XII.01.) határozata

     /A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2022. évi áttekintéséről/

  

1.) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdése alapján a Jászárokszállás Város Önkormányzata által 2018. december 04. napján elfogadott és 2020. december 07. napján felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálat nélkül változatlan formában jóváhagyja.

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot tegyen, hogy a 2018. december 04. napján a 213/2018. (XII.04.) határozattal elfogadott, 2020. december 07. napján felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programot az Önkormányzat átvizsgálta, annak újabb felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek. A Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos, azzal, hogy 2023-ban új esélyegyenlőségi program készítésére kerül sor.

 

 

Felelős: polgármester.

Határidő: azonnal.

 

 


2022-12-05 13:13


Vissza