Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 326/2022. (XII.01.) határozata

     /A Bajcsy-Zsilinszky – Tél – Pázmány P. utcák forgalomtechnikai felülvizsgálatáról/

  

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bajcsy-Zsilinszky – Tél – Pázmány P. utcák forgalomtechnikai felülvizsgálatát, a Bajcsy-Zsilinszky u. – Tél u. találkozásánál gyalogosátkelőhely kijelölését a gyalogos- és a gépjárműforgalom biztonságának javítása érdekében, egyben felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert a forgalomtechnikai szakági tervek összeállítása érdekében a szükséges intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda.

Határidő: azonnal.

 


2022-12-05 13:21


Vissza