SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

     

Benyújtási határidő: 2023. november 29. 

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS

 

Tűzifa támogatás: a jászárokszállási lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászorult családok részére megállapítható támogatási forma, célja a fűtési költségek enyhítése.

A tűzifa támogatás mértéke: háztartásonként (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége) 5 mázsa tűzifa.

A tűzifa támogatás egy fűtési szezonban, ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak, és csak egy alkalommal állapítható meg.

A feliratkozás módja: kérelem nyomtatvány kitöltésével, melyet a Hatósági Irodában kell leadni 2023. november 29. napjáig. A kérelemhez a havi jövedelemről szóló igazolást mellékelni kell.

FONTOS! A TÁMOGATÁSRÓL A SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDVÉDELMI BIZOTTSÁG FOG DÖNTENI, AZ ODAÍTÉLÉS NEM AUTOMATIKUS, A KÉSZLET EREJÉIG TUDJA A BIZOTTSÁG A LEGRÁSZORULTAKABBAKAT TÁMOGATNI.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata

 

 Kérelem elérhető itt: https://www.jaszarokszallas.hu/?module=news&action=getfile&fid=151697

 

 

 

 

 


2023-11-17 09:39


Vissza