Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2007. (XII. 13.) határozata

      

 

160/2007. (XII.13.) határozat:

/Jászárokszállási hulladékudvarok kialakításának megvalósítására/

A REGIO-KOM Térségi Kommunikációs Szolgáltató Társulás „ A települési szilárd-hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztésére" kíván pályázatot benyújtani. Jászárokszállás Város Önkormányzata vállalja, hogy a városban megvalósuló hulladékudvar kialakításának a beruházási költségeinek az önerő biztosítását felvállalja.

Jászárokszállás Város Önkormányzata vállalja, hogy a 72.000.000,- Ft fejlesztés megvalósulási költségéhez 21.600.000,- Ft-ot, azaz huszonegymillió hatszázezer forintot saját forrásként a város költségvetésében biztosít az alábbiak szerint:

  • A pályázaton elnyerhető támogatás:                 70%                         50.400.000,- Ft
  • Saját forrás:                                                         30%                         21.600.000,- Ft

________________________________________________________________________

      Források összesen:                                                                                     72.000.000,- Ft

Az ütemezés következtében a saját forrás az alábbiak szerint oszlik szét:

2008. évi költségvetés terhére: 10.800.000,- Ft, azaz tízmillió nyolcszázezer forint

2009. évi költségvetés terhére: 10.800.000,- Ft, azaz tízmillió nyolcszázezer forint

A Képviselő- Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására és a szükséges intézkedések meghozatalára.

Felelős: Polgármester


2007-12-18 16:01


Vissza