Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2007. (XII. 13.) határozata

      

 

159/2007. (XII.13.) határozat:

/Az Okmányiroda épületének komplex akadálymentesítéséről, pályázat benyújtására/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az ESZA Kht pályázati kiírására a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és önkormányzati tulajdonban lévő okmányirodák, szociális és/vagy gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézmények támogatására.

 Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatának célja a jászárokszállási 1 hrsz-ú természetben az Árpád tér 1. szám alatt található Okmányiroda épületének komplex akadálymentesítése, amely magában foglalja a padlóburkolatok felújítását, rámpa valamint akadálymentes vizesblokk kialakítását.

Az Önkormányzat a 8.291.306 Ft-tal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 1.650.382 Ft-ot azaz egymillió-hatszázötvenezer-háromszáznyolcvankettő forintot saját forrásként a város költségvetésében biztosít:

 

 

Források:

- A pályázaton elnyerhető támogatás:                    80 %                                          6.640.924 Ft

- Saját forrás                                                           20 %                                          1.650.382 Ft

Források összesen:                                                                                                 8.291.306  Ft

 

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására.

 

 

Határidő: 2007. december 14.

 

Felelős:  Polgármester


2007-12-18 16:02


Vissza