Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2007. (XII. 13.) határozata

      

 

157/2007. (XII. 13.) határozat:

/ A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ 2000. július 1-vel elfogadott Alapító Okiratát módosítja:

            3./ Telephelyei:

            Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/A

            Védőnői Szolgálat: 5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/A

           

            7./ A Gondozási Központ alaptevékenységként:

            Önállóan látja el a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben

            Előírt személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, /étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek klubja, Emeltszintű Idősek Otthona/, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben előírt alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekek napközbeni ellátásaként a bölcsődei ellátást, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CIV.    törvény 152. § (1) d) pontja alapján a védőnői ellátást.

            12./ Az intézmény feladat ellátása:

  • ¨ Védőnői Szolgálat: 5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/A

 

                        Szakfeladat szám: 851297

 

                        Jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység.

                        Pénzügyi műveleteit a Polgármesteri Hivatal bonyolítja.

                        Önállóan látja el a területi védőnői ellátásról szóló rendelet, valamint az iskola-  egészségügyi ellátásról szóló rendelet alapján a védőnői feladatokat.

 

                        Működési területe: Jászárokszállás Város közigazgatási területe

 

                        Az intézmény vezetése: A Gondozási Központ vezetője által megbízott a   jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai vezető látja el.

           

                        Az intézmény tevékenységének megszervezésére, működtetésére vonatkozó          szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a    Képviselő-testület hagy jóvá.

 

            12./ Az intézmény feladat ellátása:

  • ¨ Város Bölcsőde 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 32.

                        Szakfeladat szám: 853211

  • ¨ Családsegítő Szolgálat: 5123 Jászárokszállás, Móczár Andor tér 7/A

                        Szakfeladat szám: 853244

  • Idősek Klubja: 5123 Jászárokszállás, Kisfaludy u. 34.
  • Étkeztetést szakfeladat szám: 853255
  • A házi segítésgnyújtást szakfeladat szám: 853233
  • Nappali ellátás biztosítására Idősek klubját szakfeladat szám: 853266
  • ¨ Idősek Otthona „Apartmanház" 5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 7.

            Szakfeladat száma: 853170

Az Alapító Okirat további pontjai változatlanok maradnak.


2007-12-18 16:03


Vissza