Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2007. (XII. 13.) határozata

      

155/2007. (XII. 13.) határozat:

/A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola Alapító Okiratának módosítására/

A Képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola által előkészített Alapító Okirat módosítását elfogadja.

Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

            Az 5. pont 1. bekezdése az alábbi megjegyzéssel egészül ki:

A felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám 925 fő.

Az 5. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A felvehető maximális tanulólétszám: 645 fő.

 

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik.


2007-12-18 16:04


Vissza