Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2007. (XI. 22.) határozata

      

127/2007. (XI. 22.) határozat:

/2008. évi belső ellenőrzési tervről/

Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.

           

Ellenőrzendő folyamatok

Az ellenőrzés célja

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzés ütemezése és ellenőrzendő terület

Erőforrás szükséglet

FEUVE rendszer kialakításának vizsgálata

A FEUVE kiépítettsége és működése, az ellenőrzési nyomvonal kialakítása, szabálytalanságok kezelésének előírásai, a kockázatkezelés rendszere és módszere

Szabályszerűségi ellenőrzés

2008. augusztus Polgármesteri Hivatal

3 szakértői nap

Céljelleggel juttatott támogatások nyilvántartásának, elszámolásának és felhasználásának ellenőrzése

Az államháztartáson kívülre juttatott közpénzek rendeltetésszerű felhasználásának szabályossága

Pénzügyi/szabályo-zottsági ellenőrzés

2008. szeptember Polgármesteri Hivatal

3 szakértői nap

Átfogó intézményi ellenőrzés

Szabályozottságnak megfelelő működés ellenőrzése, szakmai és pénzügyi területen egyaránt

Pénzügyi/szabályo-zottsági ellenőrzés

2008. április Széchenyi I. Ált. Iskola

10 szakértői nap

Utóellenőrzés

Annak megállapítása, hogy az ellenőrzés hogyan hasznosult

Pénzügyi/szabályo-

zottsági ellenőrzés

2008. június Deák F. Gimn. és Szakközépisk.

5 szakértői nap

           

Ellenőrzést végzi:   Jászsági Többcélú Társulás

Határidő: 2008 december 31.

Felelős:    Polgármester

                 Jegyző

Erről értesül:

  1. Képviselő Testület tagjai H.
  2. Polgármester H.
  3. Jegyző H.
  4. Ellenőrzésben érintett intézményvezetők H.

2008-02-12 14:20


Vissza