Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2008. (XI. 20.) határozata

     177/2008. (XI. 20.) határozat:
/A Jászvidék című havilap árának, a hirdetési díjaknak, valamint a főszerkesztő, a szerkesztő-bizottság elnöke és a fényképész megbízási díjának megállapításáról/

„Jászárokszállás Város Képviselő Testülete a Jászvidék című havilap árát 2009. január 1-től nem változtatja, példányonként 116.-Ft-ban állapítja meg.

Hirdetések díjai:

Állandó folyamatos hirdetők: Alkalmi hirdetők:

90 x 45-ös 5.180.-Ft + 20% ÁFA = 6.220.-Ft 90 x 45-ös 5.770.-Ft + 20%ÁFA = 6.920.-Ft
90 x110-es 9.420.-Ft + 20% ÁFA = 11.300.-Ft 90 x110-es 10.590.-Ft + 20%ÁFA = 12.710.-Ft

A hirdetést szervezőknek a befizetett nettó hirdetési díj 20 %-ának megfelelő összegű jutalék számolható el, mely összeg magába foglalja a közterheket is.

A főszerkesztő megbízási díja 2008. évben: 40.700.-Ft + ÁFA = 48.840.-Ft.
A szerkesztő-bizottsági elnök megbízási díja 2008. évben: 40.700.-Ft + ÁFA = 48.840.-Ft.
A fényképész megbízási díja 2008. évben: 12.500.-Ft + ÁFA = 15.000.-Ft.

A megbízási díj megfizetésére csak kifizetésre alkalmas számla ellenében kerülhet sor.”

Erről értesül: Városi Könyvtár
Pénzügyi Iroda
Irattár

2008-11-24 15:34


Vissza