Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2008. (XI. 20.) határozata

     179/2008. (XI. 20) határozat
/A Jászsági Többcélú Társulás által biztosított szociális alapszolgáltatási feladat önkormányzati hozzájárulásáról/

1) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászsági Többcélú Társulás szociális szolgáltatásainak finanszírozási helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, s a kieső normatív hozzájárulások önkormányzati hozzájárulásként szükséges pótlását tudomásul vette.

2) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulási szintű feladatellátásában 2009. január 01-től továbbra is részt kíván venni, s a feladatellátásból kieső kiegészítő normatíva összegével megegyező, a település vonatkozásában 121.000.-Ft-ot, azaz százhuszonegyezer forintot települési hozzájárulásként biztosít a feladatellátás érdekében a település 2009. évi költségvetése terhére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző

2008-11-24 15:38


Vissza