Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2008. (XI. 20.) határozata

     180/2008. (XI. 20.) határozat:
/Helyi településfejlesztési akciók támogatása pályázat önerejének módosításáról/Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht (továbbiakban: Ügynökség) által meghirdetett helyi településfejlesztési akciók támogatására. (ÉAOP-2007-5.1.1.E.).

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatának tartalma :
-Temetői út felújítása (díszburkolat)
- Piactér és környékének felújítása
- Közvilágítás korszerűsítése
- Parkosítás, fa- és öntözőberendezés telepítés
- Önkormányzati belterületi lakóutak felújítása
- Prohászka utca (Szentandrási u. – Deák F. u. közötti szakasz)
- Lehel utca (Kisfaludy u. – Bajcsy u. közötti szakasz)

Az Önkormányzat a 54.675.849 Ft-tal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 10.164.240 Ft-ot azaz tízmillió-egyszázhatvannégyezer-kettőszáznegyven forintot saját forrásként a város költségvetésében biztosít!


Források:
- A pályázaton elnyert támogatás: 44.511.609 Ft
- Saját forrás 10.164.240 Ft
Források összesen: 54.675.849 Ft


A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.


Felelős: Polgármester


Erről értesül: - Polgármester Helyben
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája H.
- Észka-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ROP Közreműködő Szervezet, 4002 Debrecen 2., Pf.: 501
- Irattár


2008-11-24 15:39


Vissza