Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2008. (XI. 20.) határozata

     



181/2008. (XI. 20.) határozat:
/Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képező 3290/2 hrsz-ú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan eladása a Lég-Acél Kft (5123 Jászárokszállás, Széchenyi utca 18.) részére/



Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő Testülete Jászárokszállás Város Önkormányzata (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) tulajdonát képező jászárokszállási 3290/2 hrsz-ú 7881 m2 nagyságú terület beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát eladja 5.000.000-Ft + 1.000.000-Ft Áfa, mindösszesen: bruttó 6.000.000-Ft összegért a Lég-Acél Kft. (5123 Jászárokszállás, Széchenyi utca 18.) képviseli: Kaszab László ügyvezető részére.

A vevő az ingatlant az adásvételi szerződés mellékletét képező változási vázrajz szerinti 3290/2 hrsz-ú ingatlanból leválasztásra kerülő – a szennyvíz átemelő telep – csökkentett területével vásárolja meg.

A vevő a kedvező Képviselő Testületi döntés követő nyolc napon belül saját költségén adásvételi szerződést készít és a szerződéskötéstől számított nyolc napon belül pénzintézeti átutalással fizeti ki a vételár teljes összegét, amely bruttó 6.000.000 forint, azaz hatmillió forint.

Az ingatlan telekalakításával, kimérésével és birtokbaadásával kapcsolatos költségek az eladót terhelik.

A Képviselő-testület a területre 3 év elidegenítési tilalmat jegyeztet be.

A Képviselő testület az adásvételi szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

Erről értesülnek: 1.)Lég-Acél Kft Légtechnikai Berendezések Gyártása és Forgalmazása
5123 Jászárokszállás, Széchenyi utca 18. képviseli: Kaszab László ügyvezető
2.) Körzeti Földhivatal Jászberény, Ady Endre u. 34. /kérelmező útján/
3.)Polgármesteri Hivatal H. Pénzügyi Iroda
4.)Irattár

2008-11-24 15:40


Vissza