Jászárokszllás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2008. (XI. 20.) határozata

     182/2008. (XI. 20.) határozat:
/A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló 155/2008. (IX.11.) számú határozat módosításáról/

1./ Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre 250.000,-Ft keretösszeget biztosít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Ennek megfelelően 2009. évben 5 db „A” típusú pályázatot (5x5000,-Ft/hó/fő 10 hónapon keresztül) részesít támogatásban.

Határidő: folyamatosan.
Felelős: Jegyző.

2008-11-24 15:40


Vissza