Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2008. (XI. 20.) határozata

     184/2008. (XI. 20.) határozat:
/A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosításáról/

1. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megalakítására vonatkozó megállapodás „I. Általános rendelkezések” fejezet alábbiak szerinti 5./a ponttal történő módosításával:
„5./a A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját a megállapodás melléklete tartalmazza.”
A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Határidő: egyeztetés szerint
Felelős: polgármester

2. Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának az „Alapító szervek és címük” felsorolást követően az alábbi mondattal történő módosításával:
„A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza.”
A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: egyeztetés szerint
Felelős: polgármester

Erről értesülnek:
1. Gergely Zoltán polgármester
2. Dr. Gottdiener Lajos jegyző
3. Vereb András, az önkormányzat TISZK képviselője
4. Dr. Wirth István a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás elnöke

2008-11-24 15:52


Vissza