Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2008. (XII. 11.) határozata

     198/2008. (XII. 11.) határozat:/A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola Alapító Okiratának módosításáról/

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva

jóváhagyjaA Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskolamódosított Alapító Okiratát. 

A módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat mellékelve.

Határidő: 2008. december 20.

Felelős: Jegyző

Erről értesül: A Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és ZeneiskolaMÁKPénzügyi Iroda H. 

2009-01-12 09:31


Vissza