Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2010. (XI. 25.) határozata

     219/2010. (XI. 25.) határozat:

/Közoktatási intézmények eszközbeszerzéséről elnyert támogatási összegből/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola, valamint a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola által az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján támogatásról szóló előterjesztést.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata mint Fenntartó támogatja, hogy az elnyert összegből - a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola esetében 2 000 000,- Ft, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola esetében 999 000,- Ft- az eszközöket az OKM rendelet 8 § (2) bekezdése alapján a közoktatási intézmények maguk szerezzék be és az elszámolást is maguk készítsék el.

 

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

Jegyző


2011-01-12 10:11


Vissza