Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2010. (XII. 09.) határozata

     229/2010. (XII.9.) határozat:

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi működéséről, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről és a törvényesség helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

 

A 2010. év, a választások sokrétű feladatot róttak a Polgármesteri Hivatal munkatársaira, vezetőire. A feladatok jó színvonalú, maradéktalan ellátásáért, az egész évi munkáért a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a 2010. évi költségvetésbe betervezett mozgóbér kiosztásra kerüljön bruttó 5.000.000,-Ft összeghatárig a Polgármesteri Hivatal, a Víziközmű, a Városi Könyvtár és a Petőfi Művelődési Ház érintett dolgozói részére.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Gábris Emese aljegyző

 


2011-01-12 10:16


Vissza