Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2010. (XII. 09.) határozata

     231/2010. (XII.9.) határozat

Jászárokszállás Város Településrendezési Tervének részét képező Településszerkezeti Terv módosításáról

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján Jászárokszállás Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv leírásának elfogadásáról szóló 42/2005. (III.31.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített, „Településszerkezeti terv" című melléklet szerint módosítja, azzal a változtatással, hogy helyt adva az Állami Főépítész 213-13/2010 iktatószámú levelében leírt, jogszabálysértésre vonatkozó véleményének, a 4523, illetve 4524 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, a Településszerkezeti Tervet érintő módosítást nem hagyja jóvá.

 

A jelen határozat mellékleteit képezik az alábbiakban felsoroltak:

 

1.         RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített

 „ Településszerkezeti terv "

2.         RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített

 „ Előzmények, Alátámasztó munkarészek és Terviratok".

 

A mellékletek megtekinthetőek a www.jaszarokszallas.hu honlapon a „Közérdekű hirdetmények / Jászárokszállás Város Önkormányzata településrendezési tervének módosítási javaslata" címen, illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

Erről értesül:

                        - Műszaki Iroda, Helyben

                        - Főépítész, Helyben

 


2011-01-12 10:18


Vissza