Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2010. (XII. 09.) határozata

      

232/2010. (XII.9.) határozat:

A vezetékes és rádiótelefonok használata szabályzatának megalkotási kötelezettségéről az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményei számára

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kötelezi az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek vezetőit, azaz a Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda  és Zeneiskola, a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, valamint a Víziközmű Intézmény vezetőjét, hogy 2010. december 31. napjáig készítsenek az intézményekre kiterjedő hatályú, a vezetékes és rádiótelefonok használatának rendjéről szóló szabályzatot és azt 2010. december 31. napjáig mutassák be Jászárokszállás Város Polgármesterének.

 

A szabályzatok kötelező tartalmi eleme a következő rendelkezés legyen:

 

„Az intézmény vezetője és dolgozói részére személyi használatra átadott, a Polgármesteri Hivatal, illetve intézményei tulajdonában lévő mobiltelefon havi keretösszegét a mindenkor érvényben lévő lebeszélhető alapdíjban határozom meg. Ezen összeg feletti beszélgetés értéke kiszámlázásra kerül, melyet a számla kézhezvétele után 8 napon belül az intézmény saját pénztárába köteles a készülék használója befizetni. A fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a mobiltelefon használójának következő havi fizetéséből (illetményéből) az esedékes összeg levonásra kerül."

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmények vezetői

 

Erről értesül:

 

1)      Széchenyi István Általános Iskola, Óvoda  és Zeneiskola (Csomor János igazgató)

2)      Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Vereb András igazgató)

3)      Víziközmű Intézmény (Jakus József intézményvezető)

4)      Irattár.


2011-01-12 10:18


Vissza