Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2010. (XII. 09.) határozata

     234/2010. (XII. 09.) határozat

(Önkormányzati földek bérleti díjának elengedéséről - Szántó Tiborné)

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 4349, 4350 és a 4455/2 helyrajzi számú, 3551 m2 területű, Szántó Tiborné Jászárokszállás, Eötvös u. 23. szám alatti lakos által bérelt földterületek bérleti díját a 2010/2011. gazdasági évre vonatkozóan teljes mértékben elengedi.

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a bérleti szerződés elkészítésével és aláírásával.

 

Felelős: Hatósági Iroda, helyben

Határidő: folyamatos

 

 

Erről értesülnek: 1./ Szántó Tiborné Jászárokszállás, Eötvös u. 23.

2./ Hatósági Iroda, helyben

3./ Irattár


2011-01-12 10:28


Vissza