Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2010. (XII. 09.) határozata

     235/2010. (XII.09.) határozat

/Frigánné Balogh Zsuzsanna, 5123 Jászárokszállás, Szent L. u. 23. szám alatti lakos méltányossági kérelmének elfogadásáról szóló 226/2010. (XI.25.) határozat módosítása/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata Frigánné Balogh Zsuzsanna, 5123 Jászárokszállás, Szent L. u. 23. szám alatti lakos méltányossági kérelméről hozott 226/2010. (XI.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Jászárokszállás Város Önkormányzata Frigánné Balogh Zsuzsanna, 5123 Jászárokszállás, Szent L. u. 23. szám alatti lakos méltányossági kérelmének helyt ad, és engedélyezi az 5123 Jászárokszállás, Szent L. u. 23. szám alatti ingatlan után fizetendő szennyvíz-közművesítési hozzájárulásból meglévő 274.383,-Ft azaz kétszázhetvennégyezer-háromszáznyolcvanhárom forint tartozás 16.140,-Ft/hó összegű részletekben történő megfizetését 2011. januárjától 17 hónapra.

 

Felelős:            polgármester, jegyző

Határidő:          folyamatos

Erről értesül:     Frigánné Balogh Zsuzsanna, 5123 Jászárokszállás, Szent L. u. 23.

Polgármesteri Hivatal


2011-01-12 10:28


Vissza