Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2011. (XI. 24.) határozata

     204/2011. ( XI.24.) határozat:

/Jászárokszállás Városi Sportegyesület pályázatára előzetes írásbeli hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez/

 

 

A Jászárokszállás Városi Sportegyesület (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) a Magyar Labdarúgó Szövetséghez sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő „edzőpálya kialakítás” projekttel. Ezzel összefüggésben Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Jászárokszállás, Széchenyi utca 99. szám alatti 4533 hrsz-ú sporttelep ingatlanára a TAO törvényben meghatározottak szerint 15 év időtartamra a Magyar Állam javára a támogatásként meghatározott adókedvezmény mértékéig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.

 

Egyidejűleg felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert, hogy a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges előzetes írásbeli hozzájárulást aláírja.

 

 

Határidő: 2011. november 30.

Felelős:  Polgármester

 

Erről értesül: 1./ Jászárokszállás Városi Sportegyesület

                   2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

                   3./ Irattár.


2011-11-29 14:40


Vissza