Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2011. (XII. 08.) határozata

     208/2011. (XII. 08.) határozat:

/A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámolót elfogadja és egyidejűleg köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak az egész éves munkájukért.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Jegyző

 


2011-12-12 11:46


Vissza