Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2013. (XII. 12.) határozata

     205/2013. (XII.12.) határozat[1]:

/Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatosan.

 [1] Módosította: 179/2014. (X. 22.) határozat


2014-10-30 15:11


Vissza