Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2013. (XII. 12.) határozata

     206/2013. (XII.12.) határozat:

/A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Jászsági Többcélú Társulás (továbbiakban Társulás) és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot alkotja:

 

 

I.

 

A költségvetési előirányzatok teljesítése

 

(1) A Képviselő-testület a Társulás 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámolót az 1. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően

 

                                                       484 125 ezer Ft bevétellel

484 125 ezer Ft kiadással

            jóváhagyja.

 

 

A Képviselő-testület:

 

(2) a Társulás költségvetési előirányzatait, kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/da. sz. táblázatokban foglaltak szerint,

(3) a Jászsági Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. sz táblázatban foglaltak szerint,

(4) a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3 sz. táblázatban, a TAMOP 5.3.1. sz. és a TAMOP 5.2.5. sz. pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 3/a. és 3/b. sz. táblázatokban foglaltak szerint,

(5) a Jászsági Óvodai Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. sz. táblázatban foglaltak szerint,

(6) a Titkárság bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. és az 5/a. sz. táblázatban foglaltak szerint,

(7) a Társulás belső kezelésű feladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. sz. és 6/a. sz. táblázatban foglaltak szerint,

(9) a Társulás felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.

 

II.

 

Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások

 

(1)   A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Társulás 2013. évi feladataihoz az állami támogatásokat 1/b. táblázatban foglaltak alapján vette igénybe.

 

(2)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához 2.181 ezer Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a Társulás jogutód számlájára átutal.

 

(3)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges 795 ezer Ft MÁK különbözet Jászberény Város Önkormányzata részére megtérítésre kerül.

 

(4)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához - 20.222 ezer Ft-ot - a 11/b. sz. táblázatban foglaltak szerinti önkormányzatok a Társulás jogutód számlájára átutalják.

 

(5)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges MÁK különbözet Jászberény Város Önkormányzata részére 8.977 ezer Ft összegben megtérítésre kerül.

 

(6)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi működésének biztosításához lehívott, de igénybe nem vett étkezési támogatás - 7.956 ezer Ft - a 11/b. sz. táblázatban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok részére átutalásra kerül.

 

(7)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévi működésének biztosításához, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához 8.290 ezer Ft-ot a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás a Társulás jogutód számlájára utalja.

 

(8)    A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges MÁK különbözet Jászberény Önkormányzata részére 2.883 ezer Ft megtérítésre kerül.

 

(9)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a MÁK által a 2012. decemberi bérkifizetésekre megelőlegezett, de 2013. július és augusztus hónapokban Jászberény Város Önkormányzatát terhelő - az ún. visszavont - támogatás

 • a Jászsági Támogató Szolgálatnál 434 ezer Ft,
 • a Jászsági Egységes Pedagógiai Szolgálatnál 130 ezer Ft,
 • a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 826 ezer Ft,
 • a Jászsági Óvodai Intézménynél 4.716 ezer Ft,
 • a Titkárságnál 506 ezer Ft - a társulási pénzmaradvány terhére - összesen  6 612 ezer Ft Jászberény Város Önkormányzata részére megtérítésre kerül.

 

 

 

 

III.

 

A 2013. évi önkormányzati befizetésekkel összefüggő rendelkezések

 

 

(1)    A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez a 190 ezer Ft összegű hátralékot az érintett önkormányzatok az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint, a Társulás jogutód számlájára átutalják.

 

(2)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi működéséhez az 1 679 ezer Ft összegű hátralékot az érintett önkormányzatok az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint és a településenkénti elszámolás részeként a Társulás jogutód számlájára  átutalják.

 

(3)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi működéséhez

 • a Titkárság 2013. I. negyedévi 395 ezer Ft összegű hátralékát,
 • a Titkárság munkáltatói intézkedéseinek 381 ezer Ft összegű hátralékát,
 • a Társulás 2013. II. negyedévi 1.755 ezer Ft összegű működési hátralékát

az érintett önkormányzatok a Társulás jogutód számlájára megfizetik.

 

(4)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi működéséhez befizetett önkormányzati többletek - 1.659 ezer Ft összegben - az érintett önkormányzatok részére az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerülnek.

 

(5)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi működésének biztosításához lehívott, de igénybe nem vett intézmény-működtetési támogatás 3.482 ezer Ft összegben az 1/b. sz. táblázatban foglaltak szerint az éves elszámolás elkészítéséig külön tartalékba kerül.

 

(6)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez biztosított 5.571 ezer Ft túlfinanszírozási összeget Jászberény Város Önkormányzata a társulás jogutód számlájára megfizeti.

 

(7)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága felújítására fordított összegének 2013. június 30-i nettó értékét, 8 753 ezer Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a Társulás jogutód számlájára megfizeti.

 

IV.

 

A Társulás pénzmaradványa terhére rendezendő kötelezettségek

 

(1)  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére

 • a KLIK Jászberényi Tankerülete részére a „Generali Simba” jogcímen 100 ezer Ft-ot,
 • Katona Gabriella jogerős hagyatéki végzése jogcímén 197 ezer Ft-ot biztosít.

 

(2)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére

 • a JÖSZ részére a 2013. évi működés támogatása jogcímen 429 ezer Ft-ot,
 • Pusztamonostor Önkormányzata részére - a 2011. évi kamat visszafizetés jogcímén - 323 ezer Ft-ot,
 • Jásztelek Község Önkormányzata részére - JKI 2012. évi elszámolása jogcímen - 2 328 ezer Ft-ot,
 • Jászágó Község Önkormányzata részére – normatíva különbözet címén - 450 ezer Ft-ot biztosít,
 • Alattyán Község Önkormányzata részére – pótlólagosan benyújtott közmű számlák címén - 433 ezer Ft-ot biztosít,
 • Jászberény Város Önkormányzata részére - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. I. félévi támogatás elmaradt kifizetése jogcímen - 250 ezer Ft-ot biztosít.

 

(3)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére Jászberény Város Önkormányzata részére

 • a Társulás által átadott dolgozók 2013. II. negyedévi személyi juttatás és közterhei jogcímen 2 980 ezer Ft-ot,
 • a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. II. negyedévi személyi juttatás és közterhei jogcímen 1.817 ezer Ft-ot,
 • a JTT és Jászberény Önkormányzata megállapodása alapján a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. július és augusztusi személyi juttatás és közterhei jogcímen 838 ezer Ft-ot biztosít,
 • a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. szeptember és októberi személyi juttatás és közterhei jogcímen 1 143 ezer Ft-ot biztosít,
 • elszámolási többletek, számla vezetési többletköltségek címén 539 ezer Ft-ot biztosít.

 

(4)   A Képviselő-testület a Társulás 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” tárgyú projekt elszámolási maradványa jogcímen 24.281 ezer Ft-ot elkülönít. Az összeg felhasználására a beruházás lezárását követően az önkormányzati önerő és előlegek elszámolása után kerülhet sor.

 

(5)   A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” tárgyú projekthez kapcsolódóan - jó teljesítési garancia jogcímen - 3.003 ezer Ft-ot elkülönít. Az összeg felhasználására a garanciális határidő lejártát követően az érintett önkormányzatok döntésének megfelelően kerülhet sor.

 

(6)   A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére a Leonardo projekt elszámolási maradványa jogcímen 3.453 ezer Ft-ot különít el.

 

(7)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. évi maradványa - 4.278 ezer Ft összegben - Jászberény Város Önkormányzata részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül.

 

(8)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi maradványa - 9 136 ezer Ft összegben - a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül.

 

(9)   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. évi maradványa 768 ezer Ft összegben az érintett önkormányzatok részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül.

 

(10)          A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága elmaradt közműszámláinak összegét, 5.557 ezer Ft összegben Jászberény Önkormányzata részére megfizeti.

 

(11)          A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. évi pénzmaradványa 12.500 ezer Ft összegben az érintett önkormányzatok részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül.

 

(12)          A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás és intézményei 2013. évi záró elszámolásának pénzügyi rendezése az érintett önkormányzatok részére - a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint - egyenlegezve, a kötelezettségeket és a jóváírásokat egymással szembe állítva történjen.

 

V.

 

A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása

 

 

(1) A Képviselő-testület a Társulás és kapcsolódó intézményei pénzmaradványát a 9., 9/a, 10., 10/a., 11., 11/a., 11/b, 11/c, 12., 12/a. sz. táblázatokban foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

 

(2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás és intézményeinél kezelt feladatok kötelezettségekkel nem terhelt maradványát – lakosság arányosan – az önkormányzatok részére át kell utalni.

 

VI.

 

Társulási vagyon mérlegének megállapítása

 

 

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdésében hivatkozott mérlegeket 1-13. sz. táblázatokban foglalt tartalommal határozza meg.

 

(2) A Képviselő-testület a Társulás 2013. június 30-ai állapot szerinti vagyonát 14. sz. táblában foglalt mérlegben szereplő adatok alapján 379.155 ezer Ft-ban állapítja meg.

 

 

VII.

 

 

Jelen határozattal a Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2013. (II.7.) sz. költségvetési határozat, valamint az azt módosító 59/2013. (VI.28.) sz. társulási határozatok hatályukat vesztik.

 

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 


2014-01-02 15:38


Vissza