Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2013. (XII. 12.) határozata

     208/2013. (XII.12.) határozat:

/Döntés villamos energia beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás fajtájáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a villamos energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megvalósítását és jóváhagyja a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, egyben megbízza Gergely Zoltán polgármestert az eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester.

Határidő: azonnal


2014-01-02 15:44


Vissza